Adatkezelési tájékoztató

Név: Kék Öböl Mosoda Kft.
Cégjegyzékszám: CG13-09-128053
Székhelye: 2194 Tura, József Attila út 4
Képviselője: Tóth-Zsiga Anita
Telefon: +36 30 981 36 42
E-mail: mosoda@kekobol.hu

Adatkezelési szempontok:

A Kft. a személyes adatok kezelését, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai alapján végzi, figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is.
A tájékoztató 2022. november 28. napjától visszavonásig tart.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célj, hogy a  https://kekobolmosoda.hu/ oldal látogatóit, tájékoztassa a Kft. tevékenységéről, szolgáltatásairól, és az elérhetőségekről. A Felhasználók, a weboldalon keresztül kapcsolatba léphetnek az adatkezelővel, mindemellett, ajánlatot kérhetnek szolgáltatásainkról.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

A személyes adatok tárolásának időtartama, az adatkezelőnek megadott személyes adatokat a szolgáltatás elvégzésének megszűnéséig, azaz a szükséges időpontig tárolja. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, az adatkezelő, továbbá az adatkezelő erre kijelölt munkatársai.
Az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az Adatkezelő által kezelt személyes adatokba.

Törléshez való jog kérelme:

A törléshez való jog alapján, az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a törlés általános adatvédelmi rendeletben meghatározott feltételei fennállnak.

Tiltakozás személyes adatok adatkezelése ellen:

A tiltakozáshoz való jog alapján, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor, valamint az érintett jogosult arra is, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Cookie:

A https://kekobolmosoda.hu/ oldal működéséhez szükség lehet cookie-k alkalmazására. A cookie-k segítségével a felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő üzenet segítségével hagyhatja jóvá. Beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze amennyiben a rendszer cookie-t küld. Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem működnek megfelelően cookie-k nélkül.

Panasz:

A Felhasználó a Kft. adatkezelésével kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlap: www.naih.hu